Tag Archives: Trang Sức Phong Thuỷ

Vòng Ngọc Ruby tự nhiên và cách phân biệt thật – giả

Người xưa kể lại rằng một chiếc Vòng Ngọc Ruby chất lượng tốt có thể mua được một tòa thành. Điều đó là sự thật, bởi theo dòng lịch sử ta thấy có không ít những câu chuyện về ngọc ruby và giá trị của nó. Trong bài viết này Hồn Đá Việt sẽ cung […]