Tag Archives: Thạch Anh Vàng

Thạch Anh Vàng (Citrine) – Công dụng và đặc tính

Thạch anh vàng (Citrine) có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Citron là quả chanh vì phần lớn thạch anh vàng có màu như quả chanh tây. Thời xưa người ta đeo thạch anh vàng để chống lại quỷ ám và nọc rắn độc. Kỳ lạ ở chỗ là Citrine không bao giờ cần được tẩy […]