Tag Archives: Thạch Anh Tóc

Thạch Anh Tóc – Đẳng cấp là mãi mãi

Thạch Anh Tóc - Rutilated Quartz

Thạch Anh Tóc là loại Thạch Anh chứa nhiều loại bao thể khoáng vật có hình kim que cùng các màu sắc khác nhau, nhìn bên ngoài ta cảm thấy chúng như chứa các sợi tóc nên gọi là Thạch Anh Tóc. Công thức hoá học : SiO2 Độ cứng : 7 Tỷ trọng : 2.50 […]