Tag Archives: Mã Não Tây Tạng

Truyền thuyết về Đá Dzi – Mã Não Lạt Ma Tây Tạng

Tibet - Tây Tạng

Mã Não Lạt Ma hay Mã Não Lạt Ma Tây Tạng là một cách gọi khác của Đá Dzi Tây Tạng. Một loại đá chứa nhiều điều bí ẩn, nhiều điều huyền bí, nhiều giá trị Tâm Linh đặc sắc của Mật Giáo và Văn hoá Tây Tạng. Một loại Đá mang trong mình đầy sự […]

Hạt Đá Dzi (Dzi Stone) – Mã Não Lạt Ma từ Tây Tạng Huyền Bí

Đá Dzi Tây Tạng hay Mã Não Lạt Ma Tây Tạng là gì? Đá Dzi Tây Tạng (གཟི། phát âm là “zee” hoặc. “Gzi”) hay còn gọi là Mã Não Lạt Ma (Mã Não Tây Tạng) là một loại đá có nguồn gốc cực kỳ bí ẩn và siêu nhiêu. Đá Dzi  được người Tây Tạng coi như […]