Tag Archives: Chế tác Tượng Phật

[Video] – Chế tác Tượng Phật Đá Thạch Anh tại xưởng đá của Hồn Đá Việt

Chế tác Tượng Phật Đá Thạch Anh - Đá Quý | Hồn Đá Việt

Xin mời các bạn đột nhập xưởng chế tác Đá Quý của Hồn Đá Việt. Tại đây, tất cả những tác phẩm nghệ thuật, vật phẩm Phong Thuỷ đã được ra đời từ bàn tay khéo léo và sự chăm chút cho từng sản phẩm.