Nghệ Thuật Chơi Đá – Ngoạn Thạch Chân Ngôn

Sơn Vô Thạch Bất Kỳ; Thủy Vô Thạch Bất Thanh. Viên Vô Thạch Bất Tú; Thất Vô Thạch Bất Nhã. Hữu thạch vô tửu diệc khả thiên nhật túy; Vô tiền hữu thạch diệc khả thiên thiên lạc. Tạm dịch Núi không có đá thì không kỳ vĩ; Nước không có đá thì không trong. Vườn không có đá thì không đẹp; Nhà không có đá thì không sang trọng. Có đá không rượu vẫn có thể thể say ngàn ngày; Không tiền có đá vẫn có thể ngày ngày vui.
Nghệ Thuật Chơi Đá – Ngoạn Thạch Chân Ngôn
5 (100%) 1 vote[s]

Sơn Vô Thạch Bất Kỳ; Thủy Vô Thạch Bất Thanh.

Viên Vô Thạch Bất Tú; Thất Vô Thạch Bất Nhã.

Hữu thạch vô tửu diệc khả thiên nhật túy; Vô tiền hữu thạch diệc khả thiên thiên lạc.

Tạm dịch

Núi không có đá thì không kỳ vĩ; Nước không có đá thì không trong.

Vườn không có đá thì không đẹp; Nhà không có đá thì không sang trọng.

Có đá không rượu vẫn có thể thể say ngàn ngày; Không tiền có đá vẫn có thể ngày ngày vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *