Product Tag - Trang sức cho mệnh Thuỷ

 • Mặt Dây Chiếc Lá Lapis Lazuli (MDLPLZL00156)Mặt Dây Chiếc Lá Lapis Lazuli (MDLPLZL00156)

  Mặt Dây Chiếc Lá Lapis Lazuli (MDLPLZL00156)

  Tên sản phẩm: Mặt Dây Chiếc Lá Lapis Lazuli
  Mã sản phẩm: MDLPLZL00156
  Chất liệu:Lapis Lazuli Thiên Nhiên
  Màu sắc: Xanh nước biển
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý:Không
 • Vòng tay Mã Não 12mm (VTMN120140)Vòng tay Mã Não 12mm (VTMN120140)

  Vòng tay Mã Não 12mm (VTMN120140)

  Tên sản phẩm:Vòng tay Mã Não 12mm
  Mã sản phẩm: VTMN120140
  Chất liệu:Mã Não Thiên Nhiên
  Màu sắc: Trắng vân
  Chủng loại: Vòng tay
  Kích thước:
  Xử lý:Không
 • Vòng tay Lapis Lazuli 10mm (VTLPLZL100137)Vòng tay Lapis Lazuli 10mm (VTLPLZL100137)

  Vòng tay Lapis Lazuli 10mm (VTLPLZL100137)

  Tên sản phẩm:Vòng tay Lapis Lazuli 10mm
  Mã sản phẩm: VTLPLZL100137
  Chất liệu:Lapis Lazuli Thiên Nhiên
  Màu sắc: Xanh nước biển
  Chủng loại: Vòng tay
  Kích thước:
  Xử lý:Không
 • Vòng tay Aquamarine 12mm ( VTAQMR120132)Vòng tay Aquamarine 12mm ( VTAQMR120132)

  Vòng tay Aquamarine 12mm (VTAQMR120132)

  Tên sản phẩm:Vòng tay Aquamarine 12mm
  Mã sản phẩm:VTAQMR120132
  Chất liệu:Aquamarine Thiên Nhiên
  Màu sắc: Xanh nước biển
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
 • Vòng Tay Aquamarine 8mm (VTAQMR080129)Vòng Tay Aquamarine 8mm (VTAQMR080129)

  Vòng Tay Aquamarine 8mm (VTAQMR080129)

  Tên sản phẩm:Vòng Tay Aquamarine 8mm
  Mã sản phẩm:VTAQMR080129
  Chất liệu:Aquamarine Thiên Nhiên
  Màu sắc: Xanh nước biển
  Chủng loại: Vòng tay
  Kích thước:
  Xử lý: Không
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng (MDTAT00146)Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng (MDTAT00146)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng (MDTAT00146)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng
  Mã sản phẩm:MDTAT00146
  Chất liệu:Thạch Anh Trắng Thiên Nhiên
  Màu sắc:Trắng
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen (MDTAD00138)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen (MDTAD00138)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen (MDTAD00138)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen
  Mã sản phẩm:MDTAD00138
  Chất liệu:Thạch Anh Đen Thiên Nhiên
  Màu sắc: Đen
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
  Tình trạng: Còn hàng
  Khuyến mãi:
   
   
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen (MDTAD00132)Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen (MDTAD00132)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen (MDTAD00132)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen
  Mã sản phẩm: MDTAD00132
  Chất liệu: Thạch Anh Đen Thiên Nhiên
  Màu sắc: Đen
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
  Tình trạng: Còn hàng
  Khuyến mãi:
   
   
  600.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen (MDTAD00130)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen (MDTAD00130)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói Đen (MDTAKD00130)

  • Tên sản phẩm:Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen
  • Mã sản phẩm: MDTAKD00130
  • Chất liệu: Thạch Anh Khói Đen Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Đen
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi: Giảm 10% cho khách hàng cũ của Hồn Đá Việt
  600.000 
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen (MDTAD02128)Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen (MDTAD02128)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen (MDTAD02128)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen
  Mã sản phẩm: MDTAD02128
  Chất liệu: Thạch Anh Đen Thiên Nhiên
  Màu sắc: Đen
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
  Tình trạng: Còn hàng
  Khuyến mãi:
   
   
  3.100.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Tinh Thạch Anh Trắng (MDTAT00127)Mặt Dây Hồ Ly Tinh Thạch Anh Trắng (MDTAT00127)

  Mặt Dây Hồ Ly Tinh Thạch Anh Trắng (MDTAT00127)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Hồ Ly Tinh Thạch Anh Trắng
  Mã sản phẩm: MDTAT00127
  Chất liệu: Thạch Anh Trắng Thiên Nhiên
  Màu sắc: Trắng
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
  Tình trạng: Còn hàng
  Khuyến mãi:
   
   
  500.000 
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Mã Não Xanh (MDMN00122)Mặt Dây Tỳ Hưu Mã Não Xanh (MDMN00122)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Mã Não Xanh (MDMN00122)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Mã Não Xanh
  • Mã sản phẩm: MDMN00122
  • Chất liệu: Đá Mã Não Xanh Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  850.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Obsidian (MDOSDA00121)Mặt Dây Hồ Ly Obsidian (MDOSDA00121)

  Mặt Dây Hồ Ly Obsidian (MDOSDA00121)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Obsidian
  • Mã sản phẩm: MDOSDA00121
  • Chất liệu: Đá Obsidian Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Đen
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  480.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Onyx (MDON00120)Mặt Dây Hồ Ly Onyx (MDON00120)

  Mặt Dây Hồ Ly Onyx (MDON00120)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Onyx
  • Mã sản phẩm: MDON00120
  • Chất liệu: Đá Onyx Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Đen
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  500.000 
 • Mặt Đá Thủy Tinh Núi Lửa (MDTTNL00007)Mặt Đá Thủy Tinh Núi Lửa (MDTTNL00007)

  Mặt Đá Thủy Tinh Núi Lửa (MDTTNL00007)

  • Tên sản phẩm: Mặt Đá Thủy Tinh Núi Lửa
  • Mã sản phẩm: MDTTNL00007
  • Chất liệu: Đá Thủy Tinh Núi Lửa Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Đá Quý Thiên Nhiên
  • Kích thước:
  • Trọng lượng: 2ct đến 5ct
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
 • Mặt Đá Saphire (MDSP00005)Mặt Đá Saphire (MDSP00005)

  Mặt Đá Saphire (MDSP00005)

  • Tên sản phẩm: Mặt Đá Saphire
  • Mã sản phẩm: MDSP00005
  • Chất liệu: Đá Saphire Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh Đen
  • Chủng loại: Đá Quý Thiên Nhiên
  • Kích thước:
  • Trọng lượng: 2ct đến 7ct
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Vỏ Sò (MDVS00112)Mặt Dây Tỳ Hưu Vỏ Sò (MDVS00112)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Vỏ Sò (MDVS00112)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Vỏ Sò
  • Mã sản phẩm: MDVS00112
  • Chất liệu: Đá Vỏ Sò
  • Màu sắc: Trắng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  700.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Trắng (MDTAT00108)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Trắng (MDTAT00108)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Trắng (MDTAT00108)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Trắng
  • Mã sản phẩm:  MDTAT00108
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng
  • Màu sắc: Trắng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  650.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói (MDTAK00107)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói (MDTAK00107)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói (MDTAK00107)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói
  • Mã sản phẩm:  MDTAK00107
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Khói
  • Màu sắc: Nâu
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  590.000 
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng (MDTAT00103)Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng (MDTAT00103)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng (MDTAT00103)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng
  • Mã sản phẩm:  MDTAR00103
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng
  • Màu sắc: Trắng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  550.000 
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng (MDTAT00102)Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng (MDTAT00102)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng (MDTAT00102)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng
  • Mã sản phẩm:  MDTAT00102
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng
  • Màu sắc: Trắng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  650.000 
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen (MDTAĐ00097)Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen (MDTAĐ00097)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen (MDTAĐ00097)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Đen
  • Mã sản phẩm:  MDTAĐ00097
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen
  • Màu sắc: Đen
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  600.000 
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00095)Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00095)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00095)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng
  • Mã sản phẩm:  MDTATV00095
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tóc Vàng
  • Màu sắc: Trắng trong
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
 • Vòng Cổ Lapis Lazuli 6mm (VCLPLZL06004)Vòng Cổ Lapis Lazuli 6mm (VCLPLZL06004)

  Vòng Cổ Lapis Lazuli 6mm (VCLPLZL06004)

  • Tên sản phẩm:  Vòng Cổ Lapis Lazuli 6mm
  • Mã sản phẩm:  VCLPLZL06004
  • Chất liệu:  Đá Lapis Lazuli
  • Màu sắc:  Xanh lam
  • Chủng loại: Vòng Cổ
  • Kích thước: 6mm
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  2.000.000 

Các sản phẩm có giá 0Đ và 9Đ quý khách cần liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.276.246 để nhận giá chính xác. Bỏ qua