Product Tag - Thạch Anh Tím – Amethyst

 • Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tím (MDTAT00137)Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tím (MDTAT00137)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tím (MDTAT00137)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tím
  Mã sản phẩm:MDTAT00137
  Chất liệu: Thạch Anh Tím Thiên Nhiên
  Màu sắc: Tím
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
  Tình trạng: Còn hàng
  Khuyến mãi:
   
   
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00118)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00118)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00118)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm: MDTAT00118
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  650.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00117)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00117)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00117)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm: MDTAT00117
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  650.000 
 • Mặt Đá Thạch Anh Tím (MDTAT00004)Mặt Đá Thạch Anh Tím (MDTAT00004)

  Mặt Đá Thạch Anh Tím (MDTAT00004)

  • Tên sản phẩm: Mặt Đá Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm: MDTAT00004
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Đá Quý Thiên Nhiên
  • Kích thước:
  • Trọng lượng:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
 • Mặt Đá Thạch Anh Tím (MDTAT00002)Mặt Đá Thạch Anh Tím (MDTAT00002)

  Mặt Đá Thạch Anh Tím (MDTAT00002)

  • Tên sản phẩm: Mặt Đá Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm: MDTAT00002
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Tím.
  • Chủng loại: Đá Quý Thiên Nhiên
  • Kích thước:
  • Trọng lượng: Từ 3 – 10ct
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
 • Mặt Đá Thạch Anh Tím (MĐTAT00001)Mặt Đá Thạch Anh Tím (MĐTAT00001)

  Mặt Đá Thạch Anh Tím (MĐTAT00001)

  • Tên sản phẩm: Mặt Đá Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm: MĐTAT00001
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím
  • Màu sắc: Tím.
  • Chủng loại: Đá Quý Thiên Nhiên
  • Kích thước:
  • Trọng lượng: Từ 3 – 10ct
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím Bọc Bạc (MDTAT02114)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím Bọc Bạc (MDTAT02114)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím Bọc Bạc (MDTAT02114)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím Bọc Bạc
  • Mã sản phẩm: MDTAT02114
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  1.500.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00106)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00106)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00106)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm:  MDTAT00106
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  550.000 
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tím (MDTAT00091)Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tím (MDTAT00091)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tím (MDTAT00091)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm:  MDTAT00091
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  1.300.000 
 • Nhẫn Thạch Anh Tím vàng 10k (NTAT01002)Nhẫn Thạch Anh Tím vàng 10k (NTAT01002)

  Nhẫn Thạch Anh Tím Vàng 10k (NTAT01002)

  • Tên sản phẩm:  Nhẫn Thạch Anh Tím vàng 10k
  • Mã sản phẩm: NTAT01002
  • Đá chủ:  Thạch Anh Tím
  • Đá Phụ:
  • Vàng Tây : 10k
  • Màu sắc đá:  Tím
  • Chủng loại: Nhẫn
  • Ni tay:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
 • Vòng Tay Thạch Anh Tím (VTTAT000122)Vòng Tay Thạch Anh Tím (VTTAT000122)

  Vòng Tay Thạch Anh Tím (VTTAT000122)

  • Tên sản phẩm:  Vòng Tay Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm:  VTTAT000122
  • Chất liệu:  Đá Thạch Anh Tím
  • Màu sắc:  Tím
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  650.000 
 • Vòng Tay Thạch Anh Tím ( VTTAT12072 )Vòng Tay Thạch Anh Tím ( VTTAT12072 )

  Vòng Tay Thạch Anh Tím (VTTAT12072)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm:  VTTAT12072
  • Chất liệu: Thạch Anh Tím
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: 12
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  450.000 
 • Vòng Tay Thạch Anh Tím ( VTTAT08071 )

  Vòng Tay Thạch Anh Tím (VTTAT08071)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm:  VTTAT08071
  • Chất liệu:  Thạch Anh Tím
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: 8
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  390.000 
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Tím ( MDTAT00061 )Mặt Dây Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Tím ( MDTAT00061 )

  Mặt Dây Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Tím (MDTAT00061)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm: MDTAT00061
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  600.000 
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Tím ( MDTAT00058 )Mặt Dây Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Tím ( MDTAT00058 )

  Mặt Dây Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Tím (MDTAT00058)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm: MDTAT00058
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  600.000 
 • Mặt dây Hồ ly thạch anh tím (MDTAT02022)

  Mặt dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT02022)

  • Tên sản phẩm: Mặt dây Hồ ly thạch anh tím
  • Mã sản phẩm:  MDTAT02022
  • Chất liệu: Thạch Anh Tím
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Hết hàng
  • Khuyến mãi:
 • Vòng tay Thạch Anh Tím mix Thạch Anh Hồng (VTTAT04050)Vòng tay Thạch Anh Tím mix Thạch Anh Hồng (VTTAT04050)

  Vòng tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng (VTTAT04050)

  • Tên sản phẩm: Vòng tay Thạch Anh Tím mix Thạch Anh Hồng
  • Mã sản phẩm: VTTAT04050
  • Chất liệu: Thạch Anh Tím, Thạch Anh Hồng
  • Màu sắc: Hồng, Tím
  • Chủng loại: Vòng tay, vòng cổ, tràng hạt
  • Kích thước: 04mm
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  300.000 
 • Vòng tay Thạch Anh Tím mix gỗ hóa thạch (VTTAT99049)Vòng tay Thạch Anh Tím mix gỗ hóa thạch (VTTAT99049)

  Vòng tay Thạch Anh Tím Mix Gỗ Hóa Thạch (VTTAT99049)

  • Tên sản phẩm: Vòng tay Thạch Anh Tím mix Gỗ hóa thạch
  • Mã sản phẩm: VTTAT99049
  • Chất liệu: Thạch Anh Tím. Gỗ Hóa Thạch
  • Màu sắc: Tím, xám
  • Chủng loại: Vòng tay, vòng cổ, tràng hạt
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  450.000 
 • Vòng tay Thạch Anh Tím (VTTAT10041)Vòng tay Thạch Anh Tím (VTTAT10041)

  Vòng tay Thạch Anh Tím (VTTAT10041)

  • Tên sản phẩm: Vòng tay Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm: VTTAT10041
  • Chất liệu: Thạch Anh
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Vòng tay, vòng cổ, tràng hạt
  • Kích thước: 10mm
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  600.000 

Các sản phẩm có giá 0Đ và 9Đ quý khách cần liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.276.246 để nhận giá chính xác. Bỏ qua