Product Tag - Thạch Anh Khói – Smoky Quartz

 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói (MDTAK00107)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói (MDTAK00107)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói (MDTAK00107)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói
  • Mã sản phẩm:  MDTAK00107
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Khói
  • Màu sắc: Nâu
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  590.000 
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Khói (MDTAK00101)Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Khói (MDTAK00101)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Khói (MDTAK00101)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Thạch Anh Khói
  • Mã sản phẩm:  MDTAK00101
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Khói
  • Màu sắc: Nâu
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  600.000 
 • Vòng Tay Thạch Anh Khói (VTTAK00089)

  Vòng Tay Thạch Anh Khói (VTTAK00089)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Thạch Anh Khói
  • Mã sản phẩm: VTTAK00089
  • Chất liệu: Thạch Anh Khói
  • Màu sắc: Nâu Đất
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: 10
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  800.000 
 • Vòng Tay Thạch Anh Khói (VTTAK10083)Vòng Tay Thạch Anh Khói (VTTAK10083)

  Vòng Tay Thạch Anh Khói (VTTAK10083)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Thạch Anh Khói
  • Mã sản phẩm: VTTAK10083
  • Chất liệu: Thạch Anh Khói
  • Màu sắc: Trắng
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: 10
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:

  570.000 
 • Vòng Tay Thạch Anh khói ( VTTAK10068 )Vòng Tay Thạch Anh khói ( VTTAK10068 )

  Vòng Tay Thạch Anh khói (VTTAK10068)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Thạch Anh khói
  • Mã sản phẩm:  VTTAK10068
  • Chất liệu:  Thạch Anh khói
  • Màu sắc: Nâu Đất
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước:  10
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  480.000 
 • Vòng Tay Thạch Anh Khói (VTTAK08028)Vòng Tay Thạch Anh Khói (VTTAK08028)

  Vòng Tay Thạch Anh Khói (VTTAK08028)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Thạch Anh Khói
  • Mã sản phẩm: VTTAK08028
  • Chất liệu: Thạch Anh
  • Màu sắc: Nâu khói
  • Chủng loại: Vòng tay, vòng cổ, tràng hạt
  • Kích thước: 08mm
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  370.000 

Các sản phẩm có giá 0Đ và 9Đ quý khách cần liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.276.246 để nhận giá chính xác. Bỏ qua