Hiển thị một kết quả duy nhất

7.000.000 
3.000.000 
3.500.000 
9.950.000 
3.500.000 
9.500.000 
11.400.000 
11.400.000 
9.000.000 
10.950.000 
10.950.000 
10.450.000 
15.000.000 
12.350.000 
3.000.000 
6.500.000