Product Tag - Mã Não – Agate

 • Mặt Dây Con Bướm Mã Não (MDMN00153)Mặt Dây Con Bướm Mã Não (MDMN00153)

  Mặt Dây Con Bướm Mã Não (MDMN00153)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Con Bướm Mã Não
  Mã sản phẩm: MDMN00153
  Chất liệu:Mã Não Thiên Nhiên
  Màu sắc: Vàng, Trắng
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý:Không
 • Mặt Dây Phật Di Lạc Mã Não (MDMN00152)Mặt Dây Phật Di Lạc Mã Não (MDMN00152)

  Mặt Dây Phật Di Lạc Mã Não (MDMN00152)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Phật Di Lạc Mã Não
  Mã sản phẩm: MDMN00152
  Chất liệu:Mã Não Thiên Nhiên
  Màu sắc: Xanh lục
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý:Không
 • Mặt Dây Phật Quán Thế Âm Mã Não (MDMN00150)Mặt Dây Phật Quán Thế Âm Mã Não (MDMN00150)

  Mặt Dây Phật Quán Thế Âm Mã Não (MDMN00150)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Phật Quán Thế Âm Mã Não
  • Mã sản phẩm: MDMN00150
  • Chất liệu: Mã Não Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh lục
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý:Không
 • Vòng tay Mã Não 12mm (VTMN120140)Vòng tay Mã Não 12mm (VTMN120140)

  Vòng tay Mã Não 12mm (VTMN120140)

  Tên sản phẩm:Vòng tay Mã Não 12mm
  Mã sản phẩm: VTMN120140
  Chất liệu:Mã Não Thiên Nhiên
  Màu sắc: Trắng vân
  Chủng loại: Vòng tay
  Kích thước:
  Xử lý:Không
 • Mặt Dây Tỳ Hưu Mã Não Xanh (MDMN00122)Mặt Dây Tỳ Hưu Mã Não Xanh (MDMN00122)

  Mặt Dây Tỳ Hưu Mã Não Xanh (MDMN00122)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Tỳ Hưu Mã Não Xanh
  • Mã sản phẩm: MDMN00122
  • Chất liệu: Đá Mã Não Xanh Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  850.000 
 • Mặt Đá Mã Não (MDMN00003)Mặt Đá Mã Não (MDMN00003)

  Mặt Đá Mã Não (MDMN00003)

  • Tên sản phẩm: Mặt Đá Mã Não
  • Mã sản phẩm: MDMN00003
  • Chất liệu: Đá Mã Não Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Đỏ cam
  • Chủng loại: Đá Quý Thiên Nhiên
  • Kích thước:
  • Trọng lượng: Từ 3 – 10ct
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
 • Mặt Dây Phật Tổ Đá Mã Não (MDMN00090)Mặt Dây Phật Tổ Đá Mã Não (MDMN00090)

  Mặt Dây Phật Tổ Mã Não (MDMN00090)

  • Tên sản phẩm:  Mặt Dây Phật Tổ Mã Não
  • Mã sản phẩm:  MDMN00090
  • Chất liệu:  Mã Não
  • Màu sắc:  Xanh Lục
  • Chủng loại: Mặt Dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  1.000.000 
 • Mặt Dây Thiềm Thử Đá Mã Não (MDMN00088)Mặt Dây Thiềm Thử Đá Mã Não (MDMN00088)

  Mặt Dây Thiềm Thử Đá Mã Não (MDMN00088)

  • Tên sản phẩm:  Mặt Dây Thiềm Thử Đá Mã Não
  • Mã sản phẩm:  MDMN00088
  • Chất liệu:  Đá Mã Não
  • Màu sắc:
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi: Giảm 10% cho khách đã mua hàng tại Hồn Đá Việt hoặc mua từ 2 sản phẩm trở lên.
  800.000 
 • Mặt Dây Rồng Cuộn Đá Mã Não (MDMN00087)Mặt Dây Rồng Cuộn Đá Mã Não (MDMN00087)

  Mặt Dây Thanh Long Đá Mã Não (MDMN00087)

  • Tên sản phẩm:  Mặt Dây Thanh Long Đá Mã Não
  • Mã sản phẩm:  MDMN00087
  • Chất liệu:  Đá Mã Não
  • Màu sắc:  Xanh Lục
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  900.000 
 • Mặt Dây Song Ngư Dư Giả Đá Mã Não (MDMN00084)Mặt Dây Song Ngư Dư Giả Đá Mã Não (MDMN00084)

  Mặt Dây Song Ngư Dư Giả Đá Mã Não (MDMN00084)

  • Tên sản phẩm:  Mặt Dây Song Ngư Dư Giả Đá Mã Não
  • Mã sản phẩm:  MDMN00084
  • Chất liệu:  Đá Mã não
  • Màu sắc:
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  900.000 
 • Mặt Dây Quan Thánh Đế Quân Đá Mã Não (MDMN00083)Mặt Dây Quan Thánh Đế Quân Đá Mã Não (MDMN00083)

  Mặt Dây Quan Thánh Đế Quân Đá Mã Não (MDMN00083)

  • Tên sản phẩm:  Mặt Dây Quan Thánh Đế Quân Đá Mã Não
  • Mã sản phẩm:  MDMN00083
  • Chất liệu:  Đá Mã não
  • Màu sắc:
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  900.000 
 • Mặt Dây Phật Tổ Đá Mã não (MDMN00082)Mặt Dây Phật Tổ Đá Mã não (MDMN00082)

  Mặt Dây Phật Tổ Đá Mã não (MDMN00082)

  • Tên sản phẩm:  Mặt Dây Phật Tổ Đá Mã não
  • Mã sản phẩm:  MDMN00082
  • Chất liệu:  Đá Mã não
  • Màu sắc:
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  1.500.000 
 • Vòng Tay Mã Não Lạt Ma Tây Tạng (VTMNLMTT00094)

  Vòng Tay Mã Não Lạt Ma Tây Tạng (VTMNLMTT00094)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Mã Não Lạt Ma Tây Tạng
  • Mã sản phẩm: VTMNLMTT00094
  • Chất liệu:  Mã Não Lạt Ma Tây Tạng
  • Màu sắc:
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  800.000 
 • Vòng Tay Mã Não Lạt Ma Tây Tạng (VTMNLMTT00093)

  Vòng Tay Mã Não Lạt Ma Tây Tạng (VTMNLMTT00093)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Mã Não Lạt Ma Tây Tạng
  • Mã sản phẩm: VTMNLMTT00093
  • Chất liệu:  Mã Não Lạt Ma Tây Tạng
  • Màu sắc:
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  800.000 
 • Vòng Tay Mã Não Đỏ (VTMNĐ12088)

  Vòng Tay Mã Não Đỏ (VTMNĐ12088)

  • Tên sản phẩm: Vòng Tay Mã Não Đỏ
  • Mã sản phẩm: VTMNĐ12088
  • Chất liệu: Mã Nảo Đỏ
  • Màu sắc: Đỏ
  • Chủng loại: Vòng Tay
  • Kích thước: 12
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng

   

  500.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Mã Não Đỏ ( MDMNĐ00080 )Mặt Dây Hồ Ly Mã Não Đỏ ( MDMNĐ00080 )

  Mặt Dây Hồ Ly Mã Não Đỏ (MDMNĐ00080)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Mã Não Đỏ
  • Mã sản phẩm:  MDMNĐ00080
  • Chất liệu: Mã Não Đỏ
  • Màu sắc: Đỏ
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  400.000 
 • Ngựa Thần Pegasus - Ngọc Mã Não Ấn Độ

  Mặt dây Ngựa Thần Pegasus Mã Não Ấn Độ

  • Tên sản phẩm: Mặt dây Ngựa thần Pegasus Mã Não Ấn Độ
  • Mã sản phẩm: MDMN00026
  • Chất liệu: Mã Não Ấn Độ
  • Màu sắc: Trắng Xanh Đa Sắc
  • Chủng loại: Mặt dây, Linh vật Phong Thuỷ
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Chỉ có 1 chiếc duy nhất

  800.000 
 • Mặt dây Di Lạc đá Mã não (MDMN00018)

  Mặt Dây Phật Di Lạc Mã Não Xanh Rêu (MDMN00018)

  • Tên sản phẩm: Mặt dây Di Lạc
  • Mã sản phẩm: MDMN00018
  • Chất liệu: Đá Mã não
  • Màu sắc: Xanh, vàng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:

  900.000 
 • Mặt dây Bồ Tát Đại Thế Chí đá Mã não (MDMN00016)Mặt dây Bồ Tát Đại Thế Chí đá Mã não (MDMN00016)

  Mặt Dây Bồ Tát Đại Thế Chí Mã Não Xanh Ấn Độ (MDMN00016)

  • Tên sản phẩm: Mặt dây Bồ Tát Đại Thế Chí
  • Mã sản phẩm: MDMN00016
  • Chất liệu: Mã Não Xanh Ấn Độ
  • Màu sắc: Xanh lá
  • Chủng loại: Mặt dây, Mặt dây Phật bản Mệnh
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:

  900.000 
 • -10%
  Mặt dây Quán Âm Thiên Thủ đá Mã não (MDMN00015)Mặt dây Quán Âm Thiên Thủ đá Mã não (MDMN00015)

  Mặt Dây Quán Âm Thiên Thủ Mã Não Xanh Ấn Độ (MDMN00015)

  • Tên sản phẩm: Mặt dây Quán Âm Thiên Thủ
  • Mã sản phẩm: MDMN00015
  • Chất liệu: Mã Não Xanh Ấn Độ
  • Màu sắc: Xanh lá
  • Chủng loại: Mặt dây, Mạt dây Phật bản Mệnh
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:

  1.000.000  900.000 
 • Mặt dây Đại Nhật Như Lai đá Mã não (MDMN00014)Mặt dây Đại Nhật Như Lai đá Mã não (MDMN00014)

  Mặt Dây Đại Nhật Như Lai Mã Não Xanh Ấn Độ (MDMN00014)

  • Tên sản phẩm: Mặt dây Đại Nhật Như Lai
  • Mã sản phẩm: MDMN00014
  • Chất liệu: Mã Não Xanh Ấn Độ
  • Màu sắc:
  • Chủng loại: Mặt dây, Mặt dây Phật bản Mệnh
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:

  900.000 
 • Mặt dây Bồ Tát Hư Không Tạng đá Mã não (MDMN00013)Mặt dây Bồ Tát Hư Không Tạng đá Mã não (MDMN00013)

  Mặt Dây Bồ Tát Hư Không Tạng Mã Não Xanh Ấn Độ (MDMN00013)

  • Tên sản phẩm: Mặt dây Bồ Tát Hư Không Tạng
  • Mã sản phẩm: MDMN00013
  • Chất liệu: Mã Não Xanh Ấn Độ
  • Màu sắc: Xanh lá
  • Chủng loại: Mặt dây, Mặt dây Phật bản Mệnh
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:

  900.000 
 • Mặt dây Di Lạc đá Mã Não (MDMN00011)Mặt dây Di Lạc đá Mã Não (MDMN00011)

  Mặt Dây Ngọc Đức Phật Di Lạc (MDN00011)

  • Tên sản phẩm: Mặt dây Di Lạc
  • Mã sản phẩm: MDN00011
  • Chất liệu: Ngọc
  • Màu sắc:
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:

  900.000 
 • Mặt dây Bất Động Minh Vương đá Mã não (MDMN00010)Mặt dây Bất Động Minh Vương đá Mã não (MDMN00010)

  Mặt Dây Bất Động Minh Vương Mã Não Xanh Ấn Độ (MDMN00010)

  • Tên sản phẩm: Mặt dây Bất Động Minh Vương
  • Mã sản phẩm: MDMN00010
  • Chất liệu: Mã Não Xanh Ấn Độ
  • Màu sắc: Xanh Lá
  • Chủng loại: Mặt dây, Mặt dây Phật bản Mệnh
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:

  900.000 

Các sản phẩm có giá 0Đ và 9Đ quý khách cần liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.276.246 để nhận giá chính xác. Bỏ qua