Product Tag - Hồ Ly Phong Thuỷ

 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng Giá Rẻ (MDTATV00142) - 1Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng Giá Rẻ (MDTATV00142) - 2

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00142)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng
  • Mã sản phẩm: MDTATV00142
  • Chất liệu: Thạch Anh Tóc Vàng Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Vàng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước: 2 – 2,5cm
  • Xử lý: Không
  • Khuyến mãi: tặng dây đeo cổ; tết vòng tay miễn phí.
  1.100.000 
 • HOT
  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00141)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00141)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00141)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng
  • Mã sản phẩm: MDTATV00141
  • Chất liệu:Thạch Anh Tóc Vàng Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Vàng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước: 2 – 2,5cm
  • Xử lý: Không
 • HOT
  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00140)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00140)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00140)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng
  • Mã sản phẩm: MDTATV00140
  • Chất liệu: Thạch Anh Tóc Vàng Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Vàng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước: 2 – 2,5cm
  • Xử lý: Không
 • HOT
  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00139)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00139)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00139)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng
  • Mã sản phẩm: MDTATV00139
  • Chất liệu:Thạch Anh Tóc Vàng Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Vàng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước: 2 – 2,5cm
  • Xử lý: Không
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen (MDTAD00138)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen (MDTAD00138)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen (MDTAD00138)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen
  Mã sản phẩm:MDTAD00138
  Chất liệu:Thạch Anh Đen Thiên Nhiên
  Màu sắc: Đen
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
  Tình trạng: Còn hàng
  Khuyến mãi:
   
   
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Xanh (MDTAX00135)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Xanh (MDTAX00135)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Xanh (MDTAX00135)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Xanh
  Mã sản phẩm:MDTAX00135
  Chất liệu: Thạch Anh Xanh Thiên Nhiên
  Màu sắc: Xanh
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
  Tình trạng: Còn hàng
  Khuyến mãi:
   
   
 • HOT
  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00134)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00134)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00134)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng
  • Mã sản phẩm: MDTATV00134
  • Chất liệu: Thạch Anh Tóc Vàng Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Trắng, Vàng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước: 2 – 2,5cm
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  1.600.000 
 • HOT
  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00133)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00133)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00133)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng
  • Mã sản phẩm: MDTATV00133
  • Chất liệu: Thạch Anh Tóc Vàng Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Trắng, Vàng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước: 2 – 2,5cm
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Vàng (MDTAV00131)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Vàng (MDTAV00131)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Vàng (MDTAV00131)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Vàng
  Mã sản phẩm: MDTAV00131
  Chất liệu: Thạch Anh Vàng Thiên Nhiên
  Màu sắc: Vàng
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
  Tình trạng: Còn hàng
  Khuyến mãi:
   
   
  750.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen (MDTAD00130)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen (MDTAD00130)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói Đen (MDTAKD00130)

  • Tên sản phẩm:Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Đen
  • Mã sản phẩm: MDTAKD00130
  • Chất liệu: Thạch Anh Khói Đen Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Đen
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi: Giảm 10% cho khách hàng cũ của Hồn Đá Việt
  600.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Tinh Thạch Anh Trắng (MDTAT00127)Mặt Dây Hồ Ly Tinh Thạch Anh Trắng (MDTAT00127)

  Mặt Dây Hồ Ly Tinh Thạch Anh Trắng (MDTAT00127)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Hồ Ly Tinh Thạch Anh Trắng
  Mã sản phẩm: MDTAT00127
  Chất liệu: Thạch Anh Trắng Thiên Nhiên
  Màu sắc: Trắng
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước:
  Xử lý: Không
  Tình trạng: Còn hàng
  Khuyến mãi:
   
   
  500.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00126)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00126)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng (MDTATV00126)

  Tên sản phẩm:Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng
  Mã sản phẩm: MDTATV00126
  Chất liệu: Thạch Anh Tóc Vàng Thiên Nhiên
  Màu sắc: Trắng, Vàng
  Chủng loại: Mặt dây
  Kích thước: 2cm x 1,5cm
  Xử lý: Không
  Tình trạng: Còn hàng
  Khuyến mãi:
   
   
  1.300.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Obsidian (MDOSDA00121)Mặt Dây Hồ Ly Obsidian (MDOSDA00121)

  Mặt Dây Hồ Ly Obsidian (MDOSDA00121)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Obsidian
  • Mã sản phẩm: MDOSDA00121
  • Chất liệu: Đá Obsidian Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Đen
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  480.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Onyx (MDON00120)Mặt Dây Hồ Ly Onyx (MDON00120)

  Mặt Dây Hồ Ly Onyx (MDON00120)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Onyx
  • Mã sản phẩm: MDON00120
  • Chất liệu: Đá Onyx Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Đen
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  500.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Vàng (MDTAV00119)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Vàng (MDTAV00119)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Vàng (MDTAV00119)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Vàng
  • Mã sản phẩm: MDTAV00119
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Vàng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  750.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00118)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00118)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00118)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm: MDTAT00118
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  650.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00117)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00117)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím (MDTAT00117)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím
  • Mã sản phẩm: MDTAT00117
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  650.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Hồng (MDTAH00116)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Hồng (MDTAH00116)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Hồng (MDTAH00116)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Hồng
  • Mã sản phẩm: MDTAH00116
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Hồng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:

   

  550.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Mắt Hổ (MDMH00115)Mặt Dây Hồ Ly Mắt Hổ (MDMH00115)

  Mặt Dây Hồ Ly Mắt Hổ (MDMH00115)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Mắt Hổ
  • Mã sản phẩm: MDMH00115
  • Chất liệu: Đá Mắt Hổ
  • Màu sắc: Vàng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  490.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím Bọc Bạc (MDTAT02114)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím Bọc Bạc (MDTAT02114)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím Bọc Bạc (MDTAT02114)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Tím Bọc Bạc
  • Mã sản phẩm: MDTAT02114
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím
  • Màu sắc: Tím
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  1.500.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Hồng (MDTAH00113)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Hồng (MDTAH00113)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Hồng (MDTAH00113)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Hồng
  • Mã sản phẩm: MDTAH00113
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng
  • Màu sắc: Hồng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  490.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Xanh (MDTAX00109)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Xanh (MDTAX00109)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Xanh (MDTAX00109)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Xanh
  • Mã sản phẩm:  MDTAX00109
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  1.000.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Trắng (MDTAT00108)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Trắng (MDTAT00108)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Trắng (MDTAT00108)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Trắng
  • Mã sản phẩm:  MDTAT00108
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng
  • Màu sắc: Trắng
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  650.000 
 • Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói (MDTAK00107)Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói (MDTAK00107)

  Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói (MDTAK00107)

  • Tên sản phẩm: Mặt Dây Hồ Ly Thạch Anh Khói
  • Mã sản phẩm:  MDTAK00107
  • Chất liệu: Đá Thạch Anh Khói
  • Màu sắc: Nâu
  • Chủng loại: Mặt dây
  • Kích thước:
  • Xử lý: Không
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Khuyến mãi:
  590.000 

Các sản phẩm có giá 0Đ và 9Đ quý khách cần liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.276.246 để nhận giá chính xác. Bỏ qua