Nhẫn Đá Ngọc Bích

 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN078)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN078)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,6~0,8 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.800.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN077)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN077)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.350.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN076)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN076)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.100.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN075)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN075)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,5 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  5.100.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN074)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN074)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,8~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.100.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN073)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN073)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,5 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.600.000 
 • Nhẫn Bạc Hồ Ly Ngọc Bích Nephrite Jade (NN069)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Bạc Hồ Ly Ngọc Bích Nephrite Jade (NN069)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Bạc Ta
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Bạc Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  2.350.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN079)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN079)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,5 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
 • Nhẫn Bi 6mm Ngọc Bích Nephrite Jade (NN067)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Bi 6mm Ngọc Bích Nephrite Jade (NN067)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,8~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.500.000 
 • Nhẫn Con Mèo Ngọc Bích Nephrite Jade (NN066)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Con Mèo Ngọc Bích Nephrite Jade (NN066)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,7~0,9 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.000.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN064)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN064)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,5 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.300.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN063)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN063)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.400.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN062)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN062)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.800.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN061)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN061)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.500.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN060)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN060)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,5~0,8 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.000.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN059)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN059)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,5~ 0,8 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.000.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN058)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN058)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,8~1,0 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.900.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN057)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN057))
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,5 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.400.000 
 • Nhẫn Càn Long Ngọc Bích Nephrite Jade (NN052)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Càn Long Ngọc Bích Nephrite Jade (NN052)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Ngọc Bích Bản Liền
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.500.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN051)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN051)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 1,0~1,2 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.448.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN050)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN050)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,3~0,5 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  3.200.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN049)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN049)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,5~0,7 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  4.950.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN048)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN048)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 0,7~0,9 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn Bầu
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  5.830.000 
 • Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN047)

  • Tên sản phẩm: Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade (NN047)
  • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất liệu vàng: Vàng 10k – Trọng Lượng: 2,0~1,5 chỉ
  • Chủng loại: Nhẫn – Nhẫn Vàng Mặt Đá Ngọc Bích
  • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
  • Xử lý: Không
  7.000.000 

Các sản phẩm có giá 0Đ và 9Đ quý khách cần liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.276.246 để nhận giá chính xác. Bỏ qua