5 Đức Của Đá Ngọc

Năm Đức Của Đá Ngọc
Rate this post

Xưa nay Tiên Hiền Thánh Triết thường đem các phẩm chất cao quý của con người ẩn dụ vào các vật trong tự nhiên. Lão Tử ví Đạo Đức nơi con người như Nước (Thượng Thiện Nhược Thủy), Khổng Tử ví Đức Người Quân Tử như Ngọc sáng dù nhúng vào Mực đen cũng không nhuộm Tâm “Quân Tử Vô Cố, Ngọc Bất Khứ Thân”…

Thiền Sư Hùng Trạch ở Vĩnh Bình Tự của Nhật Bản có viết “Thạch Đức Ngũ Huấn” đem các đức tính con người ẩn dụ với Đá, nhắc nhớ cho người ta đừng quên Tâm mình, vì dẫu vô Tri như Đá thực lại biết rất nhiều. Thạch Đức Ngũ Huấn có ghi lại như sau:

  1. Kỳ hình quái trạng, không nói mà nói hết, đá vậy.
  2. Thâm trầm mà có Linh Khí, chôn lâu trong đất mà thành xương lõi của đất, đá vậy.
  3. Chịu gió táp mưa tuôn lạnh thấu, kiên cố không chuyển, đá vậy.
  4. Bản thân cứng rắn, mà có thể nép mình làm nền móng cho nhà cao muôn tầng, đá vậy.
  5. Im im ở trong thâm sơn, ở trong nhà, tăng thêm thú vị cho cuộc sống, lại có thể an ủi lòng người, đá vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *